امتیاز کاربران

امتیاز:     1.50 تعداد رای:     1

طراحی، اجرا و ارزشیابی یادگیری با مدل کاغذی ساختارآنتی بادی در درس ایمنولوژی

پیشرفت فرآیند یادگیری، همواره مورد توجه صاحبان فرایند اموزش و یادگیری بوده است. در حال حاضر، روند استفاده از طراحی یادگیری ((learning design (LD)، به عنوان راهی برای به اشتراک گذاشتن یادگیری و به عنوان یکی از بهترین شیوه های تدریس شناخته شده است. ساخت و تشخیص محتوای یک مدل مفهومی، نقش مهمی در ساخت تفکر و یادگیری سازنده آن مدل ایجاد خواهد نمود و یافته ها نشان داده اند که چنین یادگیری می تواند فراتر از یادگیری خلاصه ای از یک مشاهده و یا یک مطالعه تجربی باشد. در این روش، فرد با ساخت مشابهی از موضوع یادگیری، از محیط تقریبا ناآشنای ساختار ان موضوع، به اجزای سازنده آن آشنایی پیدا خواهد نمود و به "درک مفهومی" آن طرح خواهد رسید.
       استفاده از آنتی بادی­ها برای درمان بیماری ها به قبل از سال  1900 میلادی می رسد و از آن زمان تا زمان حاضر با وجود پیشرفتهای زیاد و کشف داروهای جدید نه تنها استفاده از آنتی بادیها کاهش نیافته است بلکه استفاده های نوینی هم به آن اضافه گردیده است. درمانهای نوین تنها به استفاده از ساختار کامل آنتی بادی محدود نمی شود بلکه استفاده از قطعات آنتی بادی (مانند قطعه متغير آنتی بادی تک زنجیره ای و قطعه متصل شونده به آنتی ژن یا Fab) یا تغییر در ساختار آنتی بادی (مانند آنتی بادیهای منوکلونال کایمریک و انسانی شده) نیز جایگاه ویژه ای یافته است که برای درک آن، شناخت دقیق ساختار آنتی بادی مهم می باشد.  مدتهاست که ساختار آنتی بادی تنها با شکل های مسطح نشان داده می شود اگرچه مدل های سه بعدی کامپیوتری نیز در سایت ها موجود است اما متاسفانه به دلیل ساختار کلاسها که معمولا به اینترنت دسترسی ندارند قابل استفاده نمی باشد. مدل های کاغذی در موارد متعددی در انتقال مفاهیم مفید و موفق نشان داده شده اند. در این نوع مدلها پلان مورد نظر بر روی کاغذ پرینت می گردد و سپس دانشجویان با برش کاغذ و چسباندن آنها به یکدیگر مدل را کامل می کنند. مزیت این نوع مدل ها علاوه بر ارزان بودن آنها این است که تصویر سه بعدی حاصل می تواند یادگیری را عمیقتر و پایدارتر نماید.  با وجود این مزایا، متاسفانه تا آنجاییکه جستجوی ما در منابع مختلف نشان می دهد تا کنون کسی در دنیا از مدل کاغذی برای تدریس ساختار آنتی بادی استفاده نکرده است.
در علوم تجربی که درک فراتر از یادگیری سطحی و تئوری می تواند نقش مهمی در یادگیری عمیق و مفهومی داشته باشد، به نظر می رسد با بررسی این روش با آگاهی از تجارب دانشجویان، بتوان به عوامل موثر در این نوع از یادگیری پی برد و در صورت تاثیرگذاری مثبت آن، به به کارگیری این روش در بسیاری از دروس اهتمام ورزید.

نظرات

هیچ پیامی وجود ندارد!