امتیاز کاربران

امتیاز:     4.54 تعداد رای:     13

مشاوره آنلاین موضوعات آموزشی-پژوهشی در علوم پزشکی به روش وبینار به کمک نرم افزار Adobe Connect

دانشگاهها از جمله مهم ترین نظام های اجتماعی هستند كه رشد و توسعه سایر نظام ها به کیفیت آن ها وابسته است (1). امروزه علل گوناگون دست به دست هم داده اند تا روند راهنمایی و مشاوره به طور روزافزون در نظام های آموزشی رسوخ نموده و به عنوان جزء لاینفک آن محسوب گردد. توجه به ظهور مشکلات و نیازهای گوناگون و متنوع در جوامع امروز اهمیت و لزوم مشاوره را صد چندان کرده است (2).
تغییر و تحولات سریع و روزافزون جوامع از قبیل تحولات علمی و ظهور نیازهای گوناگون، نیاز به راه اندازی واحد های مشاوره را مبرم ساخته است (1). اگرچه مشاوره، پدیده ای نسبتا جدید است که هنوز در مراحل رشد خود قرار دارد، اما تاثیر کلی آن در جامعه به سرعتی شگرف در حال افزایش است (2).
در سال های اخیر، افزایش چشمگیری در استفاده از تکنولوژی های جدید علمی و دانش شده است و انجام تحقیقات نیز رو به رشد بوده که این رشد و تکامل نیازمند دریافت راهنمایی های مشاوره ای را پر رنگ تر می نماید (3، 4).  تکامل فن آوریهای ارتباطی در زمان حاضر در محققان و پژوهشگران ایجاد انگیزه نموده است (5). مطالعات نشان داده که انجام مشاوره پژوهشی دانشجویان را نیز بیشتر به امور پژوهشی جذب می نماید (6).
ارائه مشاوره در سیستم های آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است. راهنمایی و مشاوره موجب بازدهی و کارآمدی بیشتر نظام های آموزشی می گردد؛ از این رو صاحب نظران راهنمایی و مشاوره بر این باورند که خدمات و فعالیت های مشاوره وسیله ای تسهیل کننده برای رسیدن به اهداف هر سیستم قلمداد می شود. مطالعاتی که بر روی دانش آموزان انجام شده حاکی از آن است که خدمات مشاوره ای موجب افزایش مهارت ها و پیشرفت آنها شده است (7).  در مطالعه خسروان و همکاران نیز که بر روی دانشجویان انجام شده، یکی از راهکارهای اصلاحی رعایت اخلاق در پژوهش دانشجویی ارائه مشاوره پژوهشی بوده است (8).
با وجود اهمیت مشاوره، بسیاری از افراد با مشکلاتی جهت دریافت آن مواجه هستند که با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباطات، امروزه مشاوره آنلاین می تواند بسیاری از مشکلات مشاوره حضوری را مرتفع سازد، مشاوره آنلاین به علت دسترسی آسان در هر موقعیت مکانی و زمانی ارجح تر از مشاوره حضوری بوده و امروزه توجه بیشتری به این قبیل آموزش ها و مشاوره ها شده است. مشاوره از راه دور حوزه جدیدی است که فن آوری نوین ارتباطات از راه دور برای تبادل اطلاعات استفاده می کند و سبب کاهش هزینه های مسافرت، کاهش زمان انتظار برای دریافت مشاوره و دسترسی راحت می شود (4).
آموزش از راه دور با استفاده از امکانات پست الکترونیکی، ویدیو، تلویزیون کابلی، رسانه ها و یا هر تکنولوژی مرتبط با اینترنت از قبیل تابلوی پیغام ها، اتاق گفتگو و کنفرانس های کامپیوتری یا ویدیویی امکان پذیر است. در واقع آموزش از راه دور یک سیستم هدایت شده یا فرآیندی است که یادگیرندگان را به منابع دور دست متصل می کند.
امکان جدید به وجود آمده توسط اینترنت و وب راهی است برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و معلومات، داده ها و اکتشافات در حوزه های گوناگون علوم و معاف بشری. قطعاً امکانات اخیر در حوزه تکنولوژی ارتباطات و جهان اینترنت سرعت تولید علم و فرایند اصلاح و تغییر و تکامل معلومات مبلغ دانش را بیشتر و روند تکامل علوم را جهت و سرعت مطلوب بخشیده است و این عصر حضور اینترنت را با دوران قبل از آن کاملاً متمایز می سازد.
امروزه به مشاوره پزشکی از راه دور نیز توجه بسیاری شده است که این روش شایعترین مورد مصرف خدمات پزشکی از راه دور محسوب شده و در مطالعات انجام شده مشخص شده است که حدود 35% از فعالیت پزشکی از راه دور به این نوع مشاوره اختصاص داده شده است. مشاوره از راه دور به دلیل سادگی و گستردگی كاربرد، بیشترین سهم از Telemedicine را به خود اختصاص داده است. مطالعه ای که توسط منتظری و همکاران در رابطه با پیاده سازی نرم افزار تحت وب تله درماتولوژی جهت تشخیص از راه دور و مشاوره از راه دور انجام شد، رضایت واحدهای مورد پژوهش و کاهش 36/82 درصدی مسفرت های به مرکز استان را نشان داد (4).
لذا با توجه به موارد فوق الذکر و اهمیت مشاوره و با توجه به نوین بودن اجرای روش مشاوره آنلاین از طریق ثبت نام در سایت و دریافت مشاوره آنلاین از طریق وبینار که متدی جدید برای دریافت مشاوره می باشد و بسیاری از مشکلات مشاوره حضوری را می تواند رفع نماید، همچنین از آنجا که تاکنون در رابطه با انجام مشاوره آنلاین در زمینه موضوعات آموزشی-پژوهشی در علوم پزشکی فعالیتی انجام نشده است، این فرآیند با هدف اجرای مشاوره آنلاین از طریق وبینار و ارزیابی میزان رضایت از اجرای آن صورت گرفته است که یک گروه عمده کاربران آن اعضاء هیئت علمی دانشگاه بوده و با توجه به وجود محدودیت های زمانی برای آنها می تواند بسیار مفید واقع گردد.

نظرات

هیچ پیامی وجود ندارد!