درباره ما

براي اولين بار در كشور، در راستای اجرای پروژه تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت، سامانه ثنا (ثبت نوآوری های آموزشی) به درخواست مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به منظور ثبت، هدايت، ارزشيابي و انتشار ایده ها و فعاليتهاي نوآورانه آموزشي در دو سطح دانشگاهي و کلان منطقه 1 طراحي شده است.
از جمله امکانات این سامانه داشتن حق انتخاب کاربران جهت نشر ایده نو و یا فرآیند نوآورانه آموزشی می باشد. اساتید، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه های ذیربط می توانند ایده های نو و فرآیندهای نوآورانه را از طریق سامانه بارگذاری نمایند و پس از طی مراحل داوری امتیاز مربوطه را کسب نمایند.