مرتب سازی

      نيروي انساني نخبه از عمده عوامل مهم رشد و توسعه هر كشوري است، به طوري كه با قاطعيت مي توان گفت که این عامل در اولويت نسبت به ساير عوامل قرارگرفته و بديهي است كشورهايي به رشد و توسعه واقعي دست خواهند یافت که دركنار منابع طبیعی، دانش و تكن...

ادامه مطلب
دانشکده های پزشکی، از مهمترین مراکز آموزش عالی در ایران ودنیا محسوب می شوند که وظیفه خطیر تربیت پزشکانی را بعهده دارند که باید ضمن حاذق بودن بتوانند نیازهای جامعه را درک کرده و از عهده حل مشکلات فردی و اجتماعی مردم برآیند(1). هدف كلي و غایی  اين دانشكده ها، تربيت پزشكاني توانمند به منظور تأمين،...
ادامه مطلب

امروزه، ضرورت بازنگري جدي در برنامه­ هاي آموزش پزشکی و پاسخگویی در مقابل نیازهاي اجتماع به شکل بسیارگسترده ­اي در سرتاسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است. با پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، توقع عمومی از پزشکی، از نظر وسعت و عمق اطلاعات و کیفیت و کمیت ارائه خ...

ادامه مطلب

پیشرفت فرآیند یادگیری، همواره مورد توجه صاحبان فرایند اموزش و یادگیری بوده است. در حال حاضر، روند استفاده از طراحی یادگیری ((learning design (LD)، به عنوان راهی برای به اشتراک گذاشتن یادگیری و به عنوان یکی از بهترین شیوه های تدریس شناخته شده است. ساخت و تشخیص محتوای ی...

ادامه مطلب
سیستم­های آموزشی و به خصوص سیستم های آموزش عالی که رسالت خطیر تربیت نیروی متخصص آینده را به عهده دارند. نیازمند بهره گیری از شیوه های آموزشی روز و بهبود مداوم فرایندهای آموزشی می باشند. یکی از دغدغه­های اساتید دانشگاه­های علوم پزشکی این است که بتواند بدرستی میزان دانش و مهارت­های دانشجویان خود را بر...
ادامه مطلب
          توسعه فردی و یا توسعه شغلی و حرفه ای فرایند مستمر ارزیابی نیاز های آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است.  توسعه فردی توسط سیستمی که بطور مرتب میزان پیشرفت را ارزیابی و برای قدم های بعدی برنامه ریزی می کند، پایه گذاری می شود....
ادامه مطلب