مرتب سازی
سیستم­های آموزشی و به خصوص سیستم های آموزش عالی که رسالت خطیر تربیت نیروی متخصص آینده را به عهده دارند. نیازمند بهره گیری از شیوه های آموزشی روز و بهبود مداوم فرایندهای آموزشی می باشند. یکی از دغدغه­های اساتید دانشگاه­های علوم پزشکی این است که بتواند بدرستی میزان دانش و مهارت­های دانشجویان خود را بر...
ادامه مطلب
          توسعه فردی و یا توسعه شغلی و حرفه ای فرایند مستمر ارزیابی نیاز های آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است.  توسعه فردی توسط سیستمی که بطور مرتب میزان پیشرفت را ارزیابی و برای قدم های بعدی برنامه ریزی می کند، پایه گذاری می شود....
ادامه مطلب